Zaakceptuj pliki cookies

Nasza strona korzysta z plików cookies (ciasteczek). Jeśli nie wyrażasz na to zgody, zmień ustawienia przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Klikając przycisk „Akceptuję” lub korzystając z naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki akceptujesz korzystanie z plików cookies.

Polityka prywatności

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Biorąc pod uwagę regulacje w zakresie ochrony danych osobowych, a przede wszystkim treść art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE – pragniemy udzielić Państwu niezbędnych informacji:

 1. Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?
  Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest ACT Cielarska, Zioło Sp.j. z siedzibą w Krakowie, ul. Świętokrzyskiej 2/10, 30-015 Kraków.
 2. O jakich danych osobowych mowa?
  Chodzi o dane osobowe , które są zbierane w ramach korzystania przez Państwa z naszych usług. W związku z tym, potrzebujemy następujących Państwa danych: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres firmy oraz NIP.
  Ponadto w celach kontaktowych: e-mail lub / oraz telefon.
 3. Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?
  a) w przypadku zawartej umowy dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji postanowień zawartych w umowie podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust.1 lit. b), czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora;

  b) dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych w tym marketingowych w odniesieniu
  do produktów własnych i usług drogą elektroniczna lub/i telefoniczną.
  – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych jest art. 6, ust. 1 lit. a), czyli zgoda osoby,
  której dane dotyczą oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora;

  c) dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawno – podatkowych w związku z prowadzoną przez ACT Cielarska, Zioło Sp.j. działalnością  gospodarczą
  – podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust.1 lit. b), czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora;
 4. Czy dane osobowe są / będą przetwarzane jeszcze w jakiś inny sposób?
  Jako podmiot gospodarczy, prowadzący działalność handlowo – usługową dbamy o poufność Państwa danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji naszej firmy – np. w zakresie infrastruktury informatycznej, czy bieżących spraw dotyczących naszej działalności jako przedsiębiorca – Państwa dane osobowe mogą być przekazywane, tj. ujawnione lub udostępniane – następującym kategoriom odbiorców:

  a) innym podmiotom gospodarczym współpracującym z ACT Cielarska, Zioło Sp.j. przy realizacji usług;

  b) dostawcom usług zaopatrującym ACT Cielarska, Zioło Sp.j. w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne umożliwiające świadczenie usług przez ACT Cielarska, Zioło Sp.j.oraz zarządzaniem naszą firmą (w szczególności mowa o dostawcach usług teleinformatycznych, firmach kurierskich i pocztowych)

  c) dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających ACT Cielarska, Zioło Sp.j. w dochodzeniu swoich roszczeń (np. kancelarie prawne i firmy windykacyjne);

  – podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust.1 lit. b), czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora;

  – pragniemy poinformować, iż podmioty, które na zlecenie ACT Cielarska, Zioło Sp.j. dokonują przetwarzanie danych osobowych – działają na mocy i w oparciu umowy powierzenia (zgodnie z art. 28 RODO), bądź też w oparciu o złożone oświadczenia o zachowaniu poufności.
 5. Skąd posiadamy Państwa dane osobowe?
  Dane osobowe otrzymaliśmy od Państwa w trakcie lub w celu nawiązania współpracy z ACT Cielarska, Zioło Sp.j. oraz ze stron internetowych
 6. Przez jaki czas przetwarzane są dane osobowe?
  Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych w pkt 3 celów:

  a) w zakresie realizacji postanowień zawartych w umowie – przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celu:

  -dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
  -wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  -statystycznych i archiwizacyjnych,
  -nie dłużej jednak niż przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy lub do upływu okresu przedawnienia roszczeń;

  b) w celach marketingowych – przechowujemy Państwa dane osobowe przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wycofania zgody lub wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej;

  po upływie w/w okresów Państwa dane zostaną usunięte.
 7. Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?
  Informuje się, iż podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe. Jednakże biorąc pod uwagę realizację celów określonych w pkt 3, podanie danych osobowych może mieć charakter:

  a) umowny, czyli podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Innymi słowy, niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy i tym samym brakiem możliwości korzystania z usług i produktów należących do ACT Cielarska, Zioło Sp.j.;

  b) dobrowolny, ale podanie danych jest niezbędne do realizacji celów związanych m.in.:
  -z otrzymywaniem przez Państwa informacji handlowych w tym marketingowych w odniesieniu do produktów i usług ACT Cielarska, Zioło Sp.j.drogą elektroniczną lub/i telefoniczną,
  -uczestnictwa w konkursach,
  -udziału w ankietach.
 8. Jakie mają Państwo prawa?
  W związku z przetwarzaniem przez ACT Cielarska, Zioło Sp.j. Państwa danych osobowych – mają Państwo prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

  Ponadto informujemy, iż w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną zgodę, wszystkie wyrażone zgody na przetwarzanie, o których mowa w pkt 3 – mogą być wycofane w dowolnym momencie. Jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Mają Państwo także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Z kim mogą się Państwo kontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych?
  W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: agata.ziolo@4professionals.pl